HATAY NASIL KURTULDU
Hatay Nasıl Kurtuldu
Dr. Abdurrahman Melek
Hatay Devleti Başbakanı


 


Hatay'ın Fransız işgalinden kurtuluşunu, Hatay Devletinin kuruluşunu ve Anavatana katılışını orijinal belgeleriyle Hatay Devleti Başbakanı Dr. Abdurrahman Melek'in "Hatay Nasıl Kurtuldu" kitabında okuyabilirsinizDr. Abdurrahman Melek

1896 yılında Antakya'da doğdu. Halep Sultaniyesi ve Beyrut Üniversitesinde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu, doktorluğa başladı.

Hatay'ın Anavatan'a katılması mücadelesinin önde gelen liderlerinden biri oldu. Hatay Erginlik Cemiyetinin İstanbul Şubesi Başkanlığını yaptı. Cenevre'de Fransızlarla yapılan Hatay müzakerelerine katılan Türk Heyetinde yer aldı. Hatay Devletinin kuruluşundan önceki dönemde "Hatay Valiliği" 'ne atanarak Hatay Devletinin kuruluşunun hazırlıklarını yürütmüş, Hatay Devleti kurulunca Atatürk'ün onayıyla bu Devletin Başbakanlığına tayin edilmiştir. Hatay Devleti Başbakanı ve Hatay henüz Türkiye'ye iltihak edilmemişken, aynı zamanda yürütmek üzere Gaziantep Milletvekilliğine seçilmiştir (Mart 1939). T.B.M.M.'de 6., 7. ve 8. dönem Gaziantep, 9. dönem Hatay milletvekilliği yaptı.

Daha sonraki yıllarda (1958-61) T.C. Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyeliği ve bir dönem Başkan Vekilliği görevlerinde de bulunmuştur.

Hatay'ın Fransızlardan geri alınması için verilen mücadelenin başından sonuna kadar içinde olmuş ve çalışmış bir kimse olarak anılarını "Hatay Nasıl Kurtuldu" adlı kitabında topladı ve bu eser Türk Tarih Kurumu tarfından 1966'da basıldı.

Dr. Abdurrahman Melek 13 Ocak 1978 tarihinde Ankara'da vefat etti.